Dirigent

Van dirigent Ruben Tolmachev

"I am Ruben Tolmachev, conducter of Dzvinochok, the Kiev boys choir. Our choir exists about half a century units more than 200 boys and young men from 6 to 30 years old. We are proud on having visited about every year the Netherlands since 1993. Goals of this tours are to show Dutch people variety of Ukrainian vocal culture and on the other hand - involve young Ukrainians to the European way of thinking, to show them European mentality and traditions. For few generations of Dzvinochok singers these tours to Netherlands and good friendship with families become a wonderful educational moment for all their life.

Now Ukraine is a country overcoming one of the most difficult periods of its history. That is why at this period it is extremely important to continue traditions of our visits to Netherlands. We have to proof: UKRAINE IS PART OF EUROPE, in fact - mentally as well as culturally. And we, Ukrainians, believe in close future politically as well!!

For young boys who are just making up their mind this year and this tour to Netherlands could be decisive, determines the fate of his life year."

Kiev, 2016

 

Vertaling

"Ik ben Ruben Tolmachov, dirigent van Dzvinochok (Kievs jongenskoor). Ons koor bestaat bijna een halve eeuw en vertegenwoordigt meer dan 200 jongens en jonge mannen van 6 tot 30 jaar oud. We zijn er trots op dat we sinds 1993 elk jaar Nederland bezoeken met concerten. Het doel van deze tournees is om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met de Oekraïense vocale cultuur en tevens jonge Oekraïners bekend te maken met de Europese manier van denken, door ze de Europese mentaliteit en tradities te laten zien. Voor enige generaties van Dzvinochok- zangers worden deze tournees naar Nederland en goede vriendschap met gastgezinnen een waardevol educatief moment voor hun hele leven.

Momenteel moet Oekraïne als land een van de moeilijkste perioden in zijn geschiedenis overwinnen. Dat is de reden waarom het op dit moment zo uitermate belangrijk is om de traditie van onze bezoeken aan Nederland voort te zetten. We moeten aantonen dat Oekraïne een deel van Europa is; zowel in denkwijze als cultureel. En wij, Oekraïners, denken dat dat ook geldt op politiek gebied in de nabije toekomst!!

Voor jonge jongens die dit jaar besluiten moeten nemen, kan de tournee naar Nederland doorslag geven en bepalend zijn voor hun levensloop."

 

Over de dirigent

Ruben Tolmachev (1973) is een begenadigd koorleider met meerdere muzikale onderscheidingen. In 2001 ontving hij de prestigieuze Grand Prix van een belangrijk Oekrains dirigentenconcours. De loftuitingen wijzen zonder meer naar de kristallijne helderheid van klank en diepe spiritualiteit in de uitvoering door zijn koor, naar het recht doen aan de muzikale en poetische kwaliteiten van de vertolkte muziek, de professionaliteit van intonatie en interpretatie.
In 2009 kreeg Tolmachev de status van Geëerd artiest van Oekraine (Honored artist of Ukraine).

Ruben Tolmachev is behalve dirigent van het koor tevens arrangeur, componist, zanger en artistiek leider van het koor. Hij is als gastdocent verbonden aan het Conservatorium van Kiev en betrokken bij Internationale korenconcoursen in Rusland.
Tot slot is Ruben Tomachev de bas-bariton van het ensemble Mansound, dat zowel in Europa als de VS optreedt.


Weblinks 

http://singingworld.spb.ru/en/masterclass/2012/Tolmachev.php
Facebook pagina van ManSound