Werkgroep Nederland

Wie, wat, waarom, wanneer, hoe?

Wie - De concertreizen worden georganiseerd door een gevarieerde groep vrijwilligers uit heel Nederland. Zij hebben elk hun eigen, peroonlijke motivatie om de komst van Dzvinochok mogelijk te maken.

Wat - Een tournee in Nederland in, waarbij in een aantal plaatsen naar een concert met aansluitend een overnachting wordt gestreefd.

Wanneer - Meestal in de eerste weken van november.

Waarom - Een belangrijk doel is dat de jongens van Dzvinochok hun cultuur kunnen uitdragen en kennis maken met de Nederlandse cultuur. Deze wederzijdse kennismaking gaat verder dan alleen de concerten. De koorleden verblijven zoveel mogelijk in gastgezinnen. Hier maken zij deel uit van het dagelijks leven van een Nederlands gezin. Ze leren werkelijk van alles: van woorden als 'vla' en 'pepernoten' tot hoe kaas gemaakt wordt. 
Natuurlijk is het ook belangrijk dat er geld verdiend wordt door Dzvinochok. In Kiev ontvangt het koor weliswaar subsidie, maar dit dekt niet meer dan de vaste lasten. Alle extra's moeten worden gefinancieerd uit de opbrengsten van de tournees. Denk aan de uniformen, de mappen, het huren van de concertlocaties, het huren van de tourneebus, en zo nog vele andere zaken.

Hoe - De koorleden verblijven zoveel mogelijkl in gastgezinnen tijdens de tournee. De landelijke werkgroep zoekt deze gastgezinnen via kerkgenootschappen, muziekscholen, basisscholen, vriendenkring, etcetera. Naast de fantastische ervaringen die de jongens opdoen in de gastgezinnen, is deze manier van overnachten ook noodzakelijk om de tournee financieel positief te maken. Gastgezinnen zijn dus onmisbaar.

De concerten worden regelmatig met een andere concertpartner gegeven. Deze partner trekt zijn eigen publiek aan, wat weer gunstig is voor de opbrengsten van het concert.
De landelijke werkgroep heeft onderling veel contact. Een van de ontmoetingsmomenten is de jaarlijkse vergadering in het voorjaar om de nieuwe tournee vorm te geven.

"De muziek van Dzvinochok brengt de schoonheid van onvergankelijke koorzang en van de oude muzikale tradities van de Byzantijns-Slavische cultuur verantwoord tot expressie. In het repertoire brengt het (terug) onder de aandacht hoe essentieel vrijheid en gevoel van eigenwaarde zijn - dit voor wie wil en kan luisteren."

Marjolein Passchier, een tot haar overlijden in het najaar van 2017 zeer actieve vrijwilligster voor Dzvinochok.

 

Financiële verantwoording

De initiatiefnemers en vrijwilligers van de concerttour werken onbezoldigd. Er is geen vergoedingensysteem en geen winstoogmerk. De opbrengsten zijn volledig voor bestrijding van de onkosten voor de concerten en voor reis- en verblijfskosten van het koor. Het koor heeft wel een belang bij de opbrengst, daar het voor het voortbestaan afhankelijk is van concertopbrengsten en verkoop van hun cd’s. 

Aan mededelingen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.